Yalçın Elite İnşaat, konut üretiminde tasarıma, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, deprem yönetmeliğine, idari ve mevzuat şartlarına, inşa etme teknik ve sanatının gereklerine uyar. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri kullanmaya özen gösterir.

Kurumsal anlayış çerçevesinde, yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, müşteri memnuniyetini hedef alarak; tedarikçi ve alt yüklenicilerle ilişkileri geliştirerek ve bu doğrultuda müşterilere en iyi hizmeti sağlamak hedef alınan kalite politikasıdır.

Yalçın Elite İnşaat ayrıca her sattığı bağımsız bölümün satış sonrası hizmetlerinin eksiksiz olarak verilmesi konusunda da azami hassasiyet göstermektedir. Kullanılan ürünlerde veya işçiliklerinde hata veya arıza olması durumunda hızlı bir şekilde müdahale edip sorunu çözümlemek kalite politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Projelerimiz, tüm süreçlerde “önce insan” anlayışla yaşam konforunu ön planda tutarak, müşteri memnuniyetine odaklı kalite anlayışıyla yönetilmektedir. Yalçın Elite İnşaat tüm süreçlerde denetim mekanizması kurarak, üretimin yüksek kalite standartlarında gerçekleşmesini sağlamaktadır. Binalarımız yürürlükteki son Deprem Yönetmeliğine uygun betonarme Yapım Kuralları, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili tüm yönetmelik hükümlerine uygun şekilde, ileri teknolojiyle üretilmektedir.

Binalarımız, şantiyede ve laboratuvarlarda kalite kontrolüne tabi tutulan, TSE belgeli yüksek kaliteli yapı malzemeleriyle hayata geçirilmektedir. Yüksek katlı blokların tamamı yapılan kapsamlı zemin sondajlarına ve hazırlanan ayrıntılı zemin etüt raporlarına uygun olarak; yükleri sağlam zemine aktaran, projesine göre radyetemel veya betonarme yerinde dökme kazık teknolojisiyle hazırlanan kazıklı radyetemel ve deprem kuvvetlerini güvenli bir şekilde karşıladığı kanıtlanmış taşıyıcı sistem ve TSE’ye uygun kalite güvence belgeli statik projesine uygun sınıfta hazır beton ile inşa edilen betonarme olarak inşa edilmektedir.

Yalçın Elite İnşaat olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm çalışma alanlarında çevreyi korumak en temel görevimizdir.

 

  • Projelendirme ve imalat sırasında çevrenin korunması konusunda dünya standartlarını uygulamak
  • Bizden sonraki kuşaklara doğal yaşam alanları oluşturmak için çalışmak
  • Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere ve çevre standartlarına uygun çalışmak
  • Risk değerlendirmeleri yapmak ve kaza vb. acil durumda çevreye olumsuz etkimizi azaltacak şekilde hazırlıklı olmak
  • Yeşil Konut Kriterlerine uygun, Başta enerji olmak üzere tüm kaynakları etkin kullanan, karbon salınımı düşük, izolasyon ve yalıtım ile enerji tasarrufu sağlayan, ekolojik çevre ile dost projeler hayata geçirmek
  • Çevre ile ilgili çalışmaları periyodik olarak gözden geçirmek ve performansımızı sürekli olarak arttırmak.